Header image

Sprzedajesz nowe lub używane pojazdy, maszyny czy urządzenia?
Zależy Ci na wizerunku rzetelnego i bezpiecznego dostawcy?
Chcesz być bardziej konkurencyjny i pozyskiwać więcej klientów?
Dołącz do nas! Zostań „Wiarygodnym Dostawcą”!

Certyfikat „Wiarygodny Dostawca” przyznawany jest dostawcom, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają pozytywną opinię minimum 90% Klientów dokonujących zakupu auta lub maszyny u dostawcy – zweryfikowaną przez niezależnego organizatora programu, firmę GO-leasing.

 • Otrzymali pozytywną opinię GO-leasing nt. jakości i standardów obsługi Klientów oraz współpracy w zakresie realizacji transakcji leasingowych.

 • Udzielają pisemnej gwarancji bezwypadkowości i oryginalności przebiegu sprzedawanego pojazdu oraz posiadają jego pełną dokumentację serwisową.

 • Udzielają minimum 3-miesięcznej gwarancji na sprzedawane używane pojazdy lub maszyny.

Przystępując do programu „Wiarygodny Dostawca” sprzedawcy zyskują:

 • prestiżowy certyfikat „Wiarygodnego Dostawcy”, rekomendowany przez niezależnego brokera leasingu GO-leasing oraz poświadczający wiarygodność i rzetelność sprzedawcy,

 • pakiet materiałów reklamowych z wykorzystaniem wizerunku „Wiarygodnego Dostawcy”,

 • możliwość wykorzystywania przez Dostawcę znaku towarowego „Wiarygodny Dostawca” we wszelkich materiałach reklamowych, dokumentach, fakturach, ofertach, stronach internetowych, wizytówkach, itp.

 • wsparcie w budowie pozytywnego wizerunku i reputacji firmy na rynku,

 • promocję firmy zgodnie z planem marketingowym programu,

 • większą konkurencyjność na rynku dzięki umieszczeniu godła na materiałach reklamowych,

 • możliwość pozyskania większej ilości Klientów na oferowane pojazdy i maszyny, dzięki współpracy z przedstawicielami GO-leasing (ponad 40 oddziałów w całej Polsce),

 • sprawne i priorytetowe udzielenie leasingu, co oznacza szybszą płatność za przedmiot leasingu,

 • możliwość udziału we wspólnych z GO-leasing przedsięwzięciach promocyjnych i marketingowych.

Zasady przystąpienia do programu:

circle_one

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do organizatora programu – za pomocą strony www.

arrow_down at circle_two

Weryfikacja kandydata na uczestnika programu przez GO-leasing – zgodnie z Regulaminem programu oraz zasadami weryfikacji.

arrow_up document circle_three

Akceptacja Regulaminu programu przez kandydata oraz zawarcie umowy o udzielenie certyfikatu „Wiarygodny Dostawca” z organizatorem programu, firmą GO-leasing.

Dołącz do programu

Okres ważności certyfikatu „WD”

Certyfikat przyznawany jest czasowo na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy roczne w przypadku utrzymania pozytywnej opinii GO-leasing nt. współpracy z dostawcą. Przez cały okres posiadania certyfikatu informacja o dostawcy oraz link do jego oferty widnieje na stronie głównej programu www.wiarygodnydostawca.pl.

Certyfikat może być zawieszony lub cofnięty w każdym czasie w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub stwierdzenia przez GO-leasing naruszenia warunków przyznawania certyfikatu.

Opłaty związane z przyznaniem certyfikatu